T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
MALATYA HAVALİMANI

​​​​​​

KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ

WhatsApp Image 2020-01-29 at 14.25.53.jpeg 

       Havalimanımızda Karbonsuz Havalimanı Projesi 01.01.2020 tarihinde başlamıştır.Projeye uluslararası kimlik kazanıldırılması adına  Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek pilot havalimanlarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Airport Carbon Acreditation (Havalimanı Karbon Akreditasyonu) Proğramı'na başvuru yapılarak söz konusu hesaplama,doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğu,sertifikaların alınması vasıtasıyla karbon emisyonları "offsetlenerek" karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacaktır.

      Küresel ısınmaya sebeb olan havalimanı kaynaklı karbon salınımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanarak doğrulama işlemi yapılmaktadır.

 Atık oluşumunu önleyecek tedbirler planlanmıştır.

 Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu önleyecek tedbirler alınmıştır.

Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda geri dönüşüme gönderilebilmesi için geri kalanların uygun şartları bertaraf edilmesini sağlanmaktadır.

Atık sularında çevre mevzuatı kapsamında Havalimanımız atık su arıtma tesisinde arıtılarak alıcı ortama verilmektedir.Havalimanımızda kurulu atık su arıtma tesisin de çevre izin ve lisansı kapsamında çıkış suyu analizleri periyodik olarak yapılmaktadır.Havalimanımız gürültü haritalarının güncelliği takip edilmektedir.Havalimanımız gürültü komitesince gürültü azaltımına yönelik önlemler alınacaktır.

Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan,kurulu altyapıyla ayrı toplanarak bertaraf için gönderilecektir.

Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dökümante edilmiş,belirlenen periyotlarla yetkin personelce takip ve denetimi yapılarak sürekliliği sağlanmaktadır.Söz konusu çalışmalarla DHMİ Genel Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda,bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olmak,diğer yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmakve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedeflenmektedir.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü